יום שישי, 25 באוגוסט 2017

ויקטורי ממשיכה בצמיחה ברבעון השני של שנת 2017: מאת:רותה דנינו

ויקטורי מציגה המשך צמיחה ברבעון השני של 2017:

במהלך הרבעון חוצה לראשונה החברה קצב הכנסות שנתי של 1.6 מיליארד שקל, עם עלייה רבעונית של כ-11.4% ושיא בהכנסות הרבעוניות!

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-97.4 מיליון שקל ושיעורו עלה ל-24.2%
הרווח התפעולי חצה לראשונה רף של 10 מיליון שקל והסתכם בכ-10.9 מיליון שקל ושיעורו עמד על 2.7%
הרווח הנקי עלה לכ-10.8 מיליון שקל, בין השאר לאור הצמיחה, שיפור תנאי הסחר, התייעלות והכרה ברווח ממכירת שני סניפים שפעלו במגזר החרדי
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 5 מיליון שקלים, בנוסף לדיבידנד של 9.5 מיליון שקל שחולק מתחילת השנה
תזרים רבעוני שוטף בסך כ-6 מיליון שקל
קופת מזומנים בהיקף של כ-80.2 מיליון שקל

אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי: "אנחנו מציגים צמיחה חזקה גם ברבעון השני של 2017, לאור פתיחת סניפים חדשים וגידול בפדיון מחנויות זהות אשר מצביעים על הצלחתנו להביא סניפים חדשים לרמת הפעילות של הסניפים הותיקים, מגמה שצפויה להימשך בשנת 2017 ולתוך 2018.
העלייה בשיעור הרווח הגולמי מעידה על השיפור תנאי הסחר של החברה, זאת על אף שברבעון עדיין נפגענו מפעילות עם מועדוני לקוחות שהופסקה באמצע הרבעון ולא תשפיע יותר על התוצאות ברבעון הבא והלאה. 
אנו ממשיכים לקדם את תחום האינטרנט והצבנו יעד להגיע השנה לקצב מכירות באינטרנט
 של כ-7%, כיוון שאנו רואים בו מנוע צמיחה מרכזי לשנים הקרובות.
הרבעון אנו מציגים לראשונה רווח תפעולי הגבוה מ- 10 מיליון שקל, עדות למימוש המנוף התפעולי של הרשת ויעילות טובה יותר. לאור התוצאות הטובות החלטנו לחלק לבעלי המניות דיבידנד של 5 מיליון שקל המצטרף לדיבידנדים בהיקף של 9.5 מיליון שקל שחולקו מתחילת השנה.
בהסתכלות קדימה, אנו ממשיכים לפתוח סניפים חדשים ולאור קופת המזומנים של החברה אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות משמעותיות לצמיחה."

יבנה, 21 באוגוסט, 2017 – ויקטורי רשת סופרמרקטים (ת"א: וקטר), הפועלת בשיווק קמעונאי בתחום המזון בשיטת הדיסקאונט, מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2017.


ברבעון השני של 2017 עלו הכנסות החברה ב-11.4% והסתכמו לשיא של כ-402.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-361 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון משקפות קצב מכירות שנתי של 1.6 מיליארד שקל. עיקר הצמיחה במכירות נבעה מפתיחת סניפים חדשים ומגידול משמעותי בפדיון חנויות זהות.

הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון השני 2017 גדל בכ-2.9%, והסתכם בכ-7.9 אלף שקל למ"ר, בהשוואה ל- 7.7 אלף שקל למ"ר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הפדיון למ"ר במהלך התקופה עמד על 8.3 אלף שקל למ"ר, לעומת 7.7 אלף שקל למ"ר ברבעון המקביל 2016.

הרווח הגולמי ברבעון השני 2017 עלה ב-12.2% והסתכם בכ-97.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-86.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-24.2% בהשוואה לכ-24.1% בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בשיעור הרווחיות הגולמית נבעה משיפור תנאי הסחר מול הספקים עקב צמיחתה 
של החברה ורכישת סניפי "מגה". העלייה ברווחיות הגולמית היא על אף פגיעה מפעילות עם מועדוני לקוחות שהופסקה באמצע הרבעון השני ולא צפויה להשפיע על תוצאות החברה ברבעון הבא והלאה.
הרווח התפעולי הרבעוני ברבעון השני של 2017 חצה לראשונה רף של 10 מיליון שקל והסתכם בשיא של כ-10.9 מיליון שקל, עלייה של 13.4%, בהשוואה לכ-9.6 מיליון שקל ברבעון השני בשנה שעברה. שיעור הרווח התפעולי עמד על 2.7% מההכנסות, בדומה לתקופה מקבילה אשתקד. הצמיחה ברווח התפעולי ברבעון נבעה מהצמיחה במכירות החברה וברווח הגולמי.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2017 עלה ב-54.8% והסתכם בכ-10.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי לתקופה עמד על 2.7% מהכנסות, לעומת 1.9% מהכנסות 
 ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי הושפע בין השאר לאור הצמיחה, שיפור תנאי הסחר, התייעלות והכרה ברווח ממכירת שני סניפים שפעלו במגזר החרדי
תזרים המזומנים ברבעון השני של 2017 מפעילות שוטפת הסתכם בכ-6 מיליון שקל.
יתרת המזומנים ושווי מזומנים בקופת החברה נכון ל-30 ביוני 2017 הסתכמה לכ-80.2 מיליון שקל, 
נזילות גבוהה המאפשרת לחברה להמשיך להתפתח, לנצל הזדמנויות בשוק ולהרחיב את פעילותה.
ההון העצמי עלה ל-198.1 מיליון שקל, המהווה 33% מהמאזן.

מתחילת השנה חילקה החברה דיבידנד בסך 9.5 מיליון שקל, ששולם במהלך החודשים אפריל ויוני 2017. לאחר תקופת הדוח, ביום 21 באוגוסט 2017, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד נוסף בסך 5 מיליון שקל, אשר ישולם לבעלי המניות בחודש ספטמבר 2017.
אודות ויקטורי

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ פועלת כקבוצה בתחום השיווק הקמעונאי והסיטונאי בתחום המזון בישראל, באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאונט – מחירים זולים לצרכן הפרטי. ויקטורי מפעילה היום 46 סופרמרקטים (לא כולל הסניף האינטרנטי), המשתרעים על שטחי מכירה של כ-50 אלפי מ"ר בפריסה ארצית. סניפי הסופרמרקט מציעים מגוון רחב של מוצרים, וכן לחברה מותג פרטי בשם 'המותג', המונה כיום מעל ל1,000 פריטים. בעלי השליטה בחברה הם מר חיים רביד, המכהן כסמנכ"ל כספים, מר אייל רביד, המכהן כמנכ"ל החברה ומר אברהם רביד, המכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי. צביקה ברנשטיין - רו"ח ועו"ד, מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. ויקטורי מעסיקה היום מעל ל-2,500 עובדים, ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים ביבנה. http://www.abavictory.com
צילום יח"צ סניף של רשת הסופרמרקטים ויקטורי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה